Stručni skupovi / 11. prosinca 2014.

1.proljetni seminar: Ekonomska geologija i razvijanje kompetencija u prirodoslovlju i tehnologiji

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: Učitelji i nastavnici geografije u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske

Mjesto održavanja: Kongresni centar Hotela Antunović, Zagreb, Zagrebačka avenija 100 A

Broj polaznika: 200

Rok prijave: Obvezna online prijava do 31. ožujka 2015. na adresu www.ettaedu.eu

Predavači: prof. dr. sc. Josipa Velić, dipl. ing., izv. prof. dr. sc. Tomislav Malvić, dipl. ing., znan. sur. dr. sc. Marko Cvetković, dipl. ing., znan. savjetnik dr. sc. Ivo Velić, dipl. ing., doc. dr. sc. Dragan Krasić, dipl. ing., Zlatko Špoljar, dipl. ing.,Vesna Milić, dipl. geograf, viša savjetnica za geografiju u AZOO-u

Ciljevi: učitelji/nastavnici će moći

  • primijeniti u nastavi geografije terminologiju iz geologije ležišta mineralnih sirovina, transferirati suvremene znanstvene spoznaje o konvencionalnim i nekonvencionalnim ležištima ugljikovodika te sirovinama u građevinarstvu,
  • tumačiti u nastavi ulogu eksploatacije mineralnih sirovina u prostornom i urbanom planiranju te sanaciji nakon završetka eksploatacije,
  • primijeniti u nastavi geografije novu zakonodavnu regulativu u domeni upravljanja prostorom s osobitim obzirom na rudarske aktivnosti,
  • primijeniti u nastavi geografije suvremene znanstvene spoznaje o područjima s konvencionalnim i nekonvencionalnim ležištima ugljikovodika i utjecaj njihove eksploatacije na okoliš, u Svijetu i u Hrvatskoj,
  • protumačiti i objasniti odnos količina pridobivenih ugljikovodika i proizvedenih derivata u Hrvatskoj i uvoznih količina plina i sirove nafte te njezinih derivata,
  • primijeniti nove spoznaje o mogućnostima integracije geoloških sadržaja u timskoj i terenskoj nastavi geografije,
  • primijeniti u procesu planiranja i programiranja nastave geografije pristup poučavanju i učenju kojemu je cilj razvijanje kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji,
  • kreirati nove oblike izvanučioničke nastave iz domene geologije u suradnji s HGLJŠ-om (izdanci nafte i plina, eksploatacijska polja nafte i plina),
  • aktivno se uključiti u edukaciju i projekte HGLJŠ-e. 

Oblici rada: predavanja i rasprave 

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa 

Napomena: kotizacija za članove HGLJŠ-e iznosi 80 kuna, a za ostale sudionike 130 kuna; kotizacija se može uplatiti na žiro-račun Hrvatske geološke ljetne škole s naznakom „kotizacija PS 2015“: Žiro-račun (Hrvatska poštanska banka): HR4623900011100429123 ili u vrijeme registracije sudionika; registracija sudionika: 31. ožujka 2015. godine od 9 do 10 sati; ostale informacije i program bit će objavljeni na internetskim stranicama Hrvatske geološke ljetne škole do 15. ožujka 2015. godine.

Voditelj:

Vesna Milić, dipl. geograf, viša savjetnica za geografiju
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
Tel. 01 2785 074