Stručni ispiti / 6. rujna 2015.

Priprema za nastavni sat matematike za pripravnike

Objavljujemo pripremu za nastavni sat matematike za pripravnike učitelje (Karlovačke, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije ), te pripravnike nastavnike (Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije ) koja će se koristiti od jesenskog roka prilikom polaganje Stručnog ispita.

Dokumenti