Stručni ispiti / 6. prosinca 2018.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispit, Rijeka prosinac2018.

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje 5. prosinca 2018. godine u Dječjem vrtiću Rijeka, Podcentru Drenova u Rijeci, održan je stručni skup za odgojitelje pripravnike s temom Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita. Međužupanijski stručni skup moderirala je viša savjetnica za predškolski odgoj Jasna Šverko, mag. rehab. educ., a prisustvovalo je pedeset i dva odgojitelja pripravnika iz dječjih vrtića Primorsko-goranske, Ličko–senjske i Istarske županije. Predavači na stručnome skupu bile su ujedno i članice Ispitnoga povjerenstva u Rijeci Lahorka Jurčić, prof. i Ivana Smolčić Padjen, mag. educ. philol. croat. te stručna suradnica pedagoginja Sanja Margeta, prof. iz Dječjeg vrtića Rijeka.

Pripravnici koji su u fazi pripreme pristupanju polaganja stručnoga ispita, imali su prilike u manjim grupama proučavati konkretno poticajno prostorno-materijalno okruženje u odgojno-obrazovnim skupinama Podcentra Drenova. U predavanju s temom Faze izrade i elementi  pisane priprave za polaganje stručnoga ispita sudionici skupa podsjetili su se osnovnih elemenata pisane priprave – cilja i integrirane zadaće te načina sagledavanja istih u odnosu na zadanu temu. Također, imali su prilike podsjetiti se na važnosti poznavanja: psihofizičkih karakteristika djece u odgojno-obrazovnoj skupini, aktualnih interesa djece i važnosti organizacije prostora te poticajnog okruženja za učenje. Mnogobrojnim vježbama u radionici s temom Odrednice praktičnoga dijela stručnoga ispita, sudionici skupa aktivno su analizirali faze nastajanja pisane priprave za praktični rad pristupnika. Spoznali su podjednaku važnost: misaone pripreme, praktične izrade kvalitetnih poticaja te razine pedagoške osmišljenosti ponuđenih materijala i pisanoj pripravi sa svim potrebnim elementima. Najčešća pitanja o kojima su pripravnici raspravljali u manjim grupama na temelju fotografija raznovrsnih poticaja i materijala bila su usmjerena na: raznovrsnost i raznolikost materijala, osmišljenost za uporabu djeci različitih razvojnih kompetencija te usklađenost s individualnim mogućnostima djece različite dobi, a sve u cilju razumijevanja učenja djece. Nakon osvještavanja pokazatelja kvalitete pisane priprave za samostalni rad i izvedbu praktičnoga dijela ispita, psihologinja Lahorka Jurčić, prof. ukazala je sudionicima stručnoga skupa na važnost razumijevanje samo refleksije te povratne informacije nakon praktičnoga dijela stručnoga ispita. Također, svojim predavanjem Suočavanje sa stresom tijekom polaganja usmenoga dijela stručnoga ispita ukazala je na načine suočavanja sa stresom u ispitnoj situaciji kao važnom vještinom koju pripravnik samostalno može unaprijediti. U posljednjem predavanju stručnoga skupa s temom Pisani rad na stručnome ispitu, Ivana Smolčić Padjen, mag. educ. philol. croat. ukazala je na poimanje pisanoga rada na stručnome ispitu kao znanstvenog/stručnog teksta, za razliku od uobičajenog poimanja pisanoga rada kao eseja. Nadalje, sudionici su stručnoga skupa stekli uvid u sadržaj i kompozicijski ustroj pisanoga rada te najčešćim pravopisnim i gramatičkim pogreškama u pisanomu radu.

Uvjerenja smo da su teme stručnoga skupa Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita koristile odgojiteljima pripravnicima koji se pripremaju za polaganje stručnoga ispita, važnom karikom u ocjenjivanju kompetencija za samostalni rad odgojitelja predškolske djece. Zadatak je profesionalaca  učiniti dječji vrtić mjestom sretne djece na putu do raznih otkrića, stoga, odgojitelji pripravnici trebali bi djelotvorno primjenjivati teorijske koncepte stupanjem u samostalnu odgojno-obrazovnu praksu.

Pisani rad na stručnome ispitu za odgojitelje u dječjim vrtićima (PPT: 914 kb)

 

Jasna Šverko, mag. rehab. educ.

viša savjetnica za predškolski odgoj