Stručni ispiti / 29. rujna 2022.

Stručni ispiti za učitelje pripravnike OŠ na jeziku i pismu srpske nacionalne manjine, jesenski rok 2022.