Stručni ispiti / 3. listopada 2022.

Stručni ispiti za učitelje pripravnike OŠ na jeziku i pismu mađarske nacionalne manjine, jesenski rok 2022.