Stručni ispiti / 2. listopada 2018.

Stručni ispiti za učitelje likovne kulture u Splitu, jesenski rok 2018.