Stručni ispiti / 5. listopada 2018.

Stručni ispiti za učitelje edukacijske rehabilitatore u Splitu, jesenski rok 2018.