Stručni ispiti / 21. siječnja 2022.

Stručni ispiti za stručne suradnike psihologe u predškolskim ustanovama u Rijeci – siječanj 2022.