Stručni ispiti / 7. svibnja 2021.

Stručni ispiti za stručne suradnike psihologe OŠ u Rijeci, proljetni rok 2021.