Stručni ispiti / 13. listopada 2021.

Stručni ispiti za stručne suradnike pedagoge SŠ u Splitu, jesenski rok 2021.