Stručni ispiti / 20. listopada 2021.

Stručni ispiti za stručne suradnike pedagoge SŠ u Rijeci, jesenski rok 2021.