Stručni ispiti / 17. listopada 2018.

Stručni ispiti za stručne suradnike pedagoge osnovnih škola u Zagrebu, jesenski rok 2018.