Stručni ispiti / 24. siječnja 2019.

Stručni ispiti za stručne suradnike pedagoge osnovnih škola u Osijeku, zimski rok 2019.