Stručni ispiti / 15. siječnja 2019.

Stručni ispiti za stručne suradnike logopede OŠ u Rijeci, zimski rok 2019.