Stručni ispiti / 5. listopada 2018.

Stručni ispiti za stručne suradnike logopede OŠ u Rijeci, jesenski rok 2018.