Stručni ispiti / 22. veljače 2024.

Stručni ispiti za stručne suradnike edukacijske rehabilitatore SŠ u Zagrebu, zimski rok 2024.