Stručni ispiti / 25. siječnja 2021.

Stručni ispiti za stručne suradnike edukacijske rehabilitatore OŠ u Zagrebu, zimski rok 2021.