Stručni ispiti / 4. svibnja 2021.

Stručni ispiti za pripravnike vjeronauka OŠ u Zagrebu, proljetni rok 2021.