Stručni ispiti / 24. siječnja 2024.

Stručni ispiti za pripravnike vjeronauka OŠ u Rijeci, zimski rok 2024.