Stručni ispiti / 31. siječnja 2023.

Stručni ispiti za pripravnike vjeronauka OŠ u Rijeci, zimski rok 2023.