Stručni ispiti / 28. siječnja 2022.

Stručni ispiti za pripravnike vjeronauka OŠ u Rijeci, zimski rok 2022.