Stručni ispiti / 18. listopada 2021.

Stručni ispiti za pripravnike vjeronauka OŠ u Rijeci, jesenski rok 2021.