Stručni ispiti / 18. listopada 2023.

Stručni ispiti za pripravnike vjeronauka OŠ u Osijeku, jesenski rok 2023.