Stručni ispiti / 24. listopada 2023.

Stručni ispiti za pripravnike učitelje talijanskoga jezika na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine u Puli, jesenski rok 2023.