Stručni ispiti / 3. svibnja 2023.

Stručni ispiti za pripravnike učitelje talijanskoga jezika na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine u Puli, proljetni rok 2023.