Stručni ispiti / 7. veljače 2023.

Stručni ispiti za pripravnike učitelje likovne kulture na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine u Puli, zimski rok 2023.