Stručni ispiti / 14. listopada 2019.

Stručni ispiti za pripravnike učitelje edukacijske rehabilitatore u Splitu, OŠ, jesenski rok 2019.