Stručni ispiti / 16. travnja 2024.

Stručni ispiti za pripravnike učitelje edukacijske rehabilitatore OŠ u Rijeci, proljetni rok 2024.