Stručni ispiti / 13. travnja 2022.

Stručni ispiti za pripravnike učitelje edukacijske rehabilitatore OŠ u Rijeci, proljetni rok 2022.