Stručni ispiti / 31. kolovoza 2020.

Stručni ispiti za pripravnike u predškolskim ustanovama u Rijeci –rujan 2020.