Stručni ispiti / 8. studenoga 2023.

Stručni ispiti za pripravnike u predškolskim ustanovama na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine u Puli – studeni 2023.