Stručni ispiti / 28. prosinca 2021.

Stručni ispiti za pripravnike u predškolskim ustanovama na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine u Puli – siječanj 2022.