Stručni ispiti / 24. rujna 2019.

Stručni ispiti za pripravnike tjelesne i zdravstvene kulture u Splitu, OŠ jesenski rok 2019.