Stručni ispiti / 21. listopada 2022.

Stručni ispiti za pripravnike tjelesne i zdravstvene kulture SŠ u Splitu, jesenski rok 2022.