Stručni ispiti / 18. listopada 2021.

Stručni ispiti za pripravnike tjelesne i zdravstvene kulture SŠ u Splitu, jesenski rok 2021.