Stručni ispiti / 27. rujna 2021.

Stručni ispiti za pripravnike tjelesne i zdravstvene kulture OŠ u Splitu, jesenski rok 2021.