Stručni ispiti / 18. travnja 2019.

Stručni ispiti za pripravnike tehničke kulture u Rijeci, proljetni rok 2019.