Stručni ispiti / 5. listopada 2020.

Stručni ispiti za pripravnike tehničke kulture u Rijeci, nastavak proljetnog roka 2020., nastavni sat i usmeni dio