Stručni ispiti / 9. svibnja 2019.

Stručni ispiti za pripravnike tehničke kulture u Osijeku, proljetni rok 2019.