Stručni ispiti / 19. listopada 2023.

Stručni ispiti za pripravnike talijanskoga jezika SŠ u Zagrebu, jesenski rok 2023.