Stručni ispiti / 21. listopada 2022.

Stručni ispiti za pripravnike talijanskoga jezika SŠ u Zagrebu, jesenski rok 2022.