Stručni ispiti / 28. rujna 2023.

Stručni ispiti za pripravnike stručne suradnike psihologe u predškolskim ustanovama u Zagrebu – rujan 2023.