Stručni ispiti / 20. rujna 2022.

Stručni ispiti za pripravnike stručne suradnike psihologe u predškolskim ustanovama u Zagrebu – rujan 2022.