Stručni ispiti / 11. rujna 2023.

Stručni ispiti za pripravnike stručne suradnike psihologe u predškolskim ustanovama u Rijeci – rujan 2023.