Stručni ispiti / 21. rujna 2022.

Stručni ispiti za pripravnike stručne suradnike psihologe u predškolskim ustanovama u Rijeci – rujan 2022.