Stručni ispiti / 13. svibnja 2021.

Stručni ispiti za pripravnike stručne suradnike psihologe u DV Rijeka, proljetni rok 2021.