Stručni ispiti / 11. svibnja 2023.

Stručni ispiti za pripravnike stručne suradnike psihologe OŠ u Rijeci, proljetni rok 2023.