Stručni ispiti / 12. svibnja 2022.

Stručni ispiti za pripravnike stručne suradnike psihologe OŠ u Rijeci, proljetni rok 2022.