Stručni ispiti / 16. listopada 2023.

Stručni ispiti za pripravnike stručne suradnike psihologe OŠ u Rijeci, jesenski rok 2023.