Stručni ispiti / 13. studenoga 2023.

Stručni ispiti za pripravnike stručne suradnike pedagoge u predškolskim ustanovama u Splitu – studeni 2023.